BokaMera

BokaMera Sekretessmeddelande

BokaMera AB, företagsregistreringsnr 556993-3087, (”BokaMera”, ”vi” eller ”oss”) ger dig möjligheten att använda systemet BokaMera (”systemet”, ”BokaMera”). Din integritet och skyddet av dina Personuppgifter (vilka definieras nedan) är viktiga för BokaMera. Den här policyn redovisar vilken typ av information som samlas in av oss på den här webbplatsen och hur vi använder och skyddar den. Policyn redogör också för dina rättigheter i fråga om skydd för personuppgifter och förklarar hur du kontaktar oss. Policyn gäller endast för den här webbplatsen. Den gäller till exempel inte för banners, annonser eller kampanjer som vi stöder eller deltar i på webbplatser som ägs av tredje part. Genom att gå in på den här webbplatsen, läsa den eller skriva in dina personuppgifter bekräftar du att du har läst och förstått den här policyn i dess helhet och accepterar den. Om du inte accepterar den här policyn i dess helhet ska du inte använda webbplatsen eller lämna dina personuppgifter.

1. Personuppgifter

Detta Sekretessmeddelande beskriver bearbetningen av personuppgifter (”Personuppgifter”) i samband med din åtkomst till eller användning av BokaMera använder endast dina Personuppgifter i syfte att se till att systemet fungerar korrekt.

2. Hur använder vi dina Personuppgifter?

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss i samband med att du använt vår tjänst eller som vi samlat in genom sparade cookies i syfte att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund, inklusive för att tillhandahålla grundläggande funktioner. De personuppgifter vi behandlar är förnamn, efternamn, e-post och telefonnummer. Använder du betallösningen sparas även betal- och orderhistorik. Har du ett registrerat konto som företag/administratör sparar vi även eventuellt anställningsnummer, fakturaadress/företagsadress. Det företag du bokar tid hos kan även valfritt lägga till fler fält där du som kund får ange mer information i samband med bokning. Denna information kan vara t.ex. personnummer, fakturaadress eller liknande och sparas såldes också. Uppgifterna kan även användas för identifikation, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post, om du inte har invänt mot detta. Du har möjlighet att när som helst kontakta oss för att avregistrerar dig mot marknadsföring. Om hela eller delar av BokaMera AB verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina uppgifter lämnas ut för rådgivare/eventuella köpare att ta del av och även lämnas över till den nya verksamhetsägaren. De uppgifter vi samlar in från dig kan komma att överföras till och lagras hos en mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan också bearbetas av personal som arbetar utanför EES för vår räkning eller för någon av våra leverantörer. Genom att skriva in dina personuppgifter samtycker du till sådan överföring, lagring eller bearbetning. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen krävs för att se till att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna integritetspolicy. Uppgifterna kan komma att användas för att analysera köpbeteenden och förse dig som kund/användare med relevant information. Information för utskick av e-post meddelande kommer att, i enlighet med Amazon Web Service (AWS) Data Protection Addundum, https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf överföras till en underleverantör i USA, Amazon AWS. Information för loggning av API anrop i syfte för felsökning och optimering, kommer överföras till en underleverantör Microsoft Azure vars servrar är belagda på Irland och på flertal ställen i Europa. Information för utskick av SMS meddelande kommer att överföras till en underleverantör i Sverige, Link Mobility AB.

3. Så här skyddar vi dina Personuppgifter

Vi har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter. Åtkomsten till de områden där Personuppgifter lagras är begränsad, och vi har brandväggar, antivirusprogram och andra IT-säkerhetsåtgärder för att skydda och förhindra obehörig åtkomst till BokaMeras nätverk. Vi strävar efter att skydda ditt konto och andra Personuppgifter som vi lagrar i våra register, men vi kan inte garantera fullständig säkerhet, och det föreligger alltid en risk för att obehörigt intrång eller användning, fel i maskin- eller programvara, eller andra faktorer, kan försämra säkerheten för användarinformation. Systemet kan innehålla länkar till andra webbplatser eller appar. Vi är inte ansvariga för sekretesspolicyer och/eller bearbetningen av Personuppgifter på andra webbplatser och i andra appar. När du följer en länk till en annan webbplats bör du läsa webbplatsens sekretesspolicy. All trafik till och från servern är krypterad med SSL certifikat (Secure Socket Layer).

4. Hur länge lagras mina Personuppgifter?

Om du samtyckt till att registrera dig som kund/administratör hos BokaMera så sparar vi dina uppgifter tills du väljer att avregistrera dig. Vi kommer även med jämna mellanrum köra rensningsjobb som kontrollerar om det finns användare som inte varit aktiva på länge och meddela användaren att deras konto kommer tas bort om de inte loggar in inom en viss tid. Dina Personuppgifter sparas aldrig under en period som är längre än vad som tillåts enligt lag.

5. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina Personuppgifter

Du har rätt till att få information om vår bearbetning av dina Personuppgifter. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss. Använd kontaktuppgifterna nedan under avsnitt Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Tjänsten (BokaMera AB, Vasatorpsvägen 1G, 257 57 Helsingborg, märk avsändelsen GDPR och bifoga en kopia av giltig id handling). Den kan alltså inte skickas per e‐post. Enligt den Personuppgiftslagen har du bland annat följande rättigheter: • rätten att dra tillbaka ditt samtycke till bearbetning av dina personuppgifter efter att tidigare ha gett ditt samtycke • rätten att få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig • rätten att invända mot bearbetning av dina personuppgifter för direkt marknadsföring • rätten att få felaktiga personuppgifter som vi har om dig korrigerade

6. Ändringar i Sekretessmeddelandet

BokaMera förbehåller sig vid alla tillfällen rätten att ändra detta Sekretessmeddelande. Om du inte accepterar det nya Sekretessmeddelandet kan du avvisa det, men du kan då inte längre använda Systemet. Om du använder systemet på något sätt efter en ändring i Sekretessmeddelandet godkänner du den nya versionen av Sekretessmeddelandet.

7. Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer om detta Sekretessmeddelande kan du kontakta oss på [email protected]

8. Cookies

Vår webbplats använder cookies för att skilja dig från andra användare av webbplatsen. Det underlättar för oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats, och det gör det möjligt att förbättra webbplatsen. Detaljerad information om de cookies vi använder och syftet med dem finns i vår policy för cookies.