BokaMera

BokaMera har under många år utvecklat ett bokningssystem för att kunna anpassa flera olika verksamheter. För Livio är det viktigt att följa lagar och regler inom GDPR och personuppgifter. Med BokaMera kan deras kunder enkelt och säkert boka tider på deras kliniker. Som kund hos BokaMera äger du dina kunder. Vi använder ingen information som tillhör dina kunder. Det ger också dig ansvaret över dina kunders integritet och personuppgifter. Därför har vi gjort det enkelt för er att sköta all kundinformation i din adminportal.

Personlig kundinformation BokaMera bokningstjänst

Livio Egg and Sperm Bank 

När vi etablerade Livio Egg and Sperm Bank ville vi bidra till att korta ned köerna för assisterad befruktning med hjälp av donationsbehandling i Sverige. Samtidigt ville vi förändra synen på att donera ägg eller spermier. Ändrad lagstiftning har öppnat möjligheten för nya patientgrupper och antalet behandlingar har ökat där donerade ägg och spermier är en förutsättning för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar. Men vårdköerna inom den offentliga vården har varit mycket långa och i värsta fall kan fertilitetsbehandlingen omöjliggöras på grund av åldersfaktorn när väntetiden är för lång.

Intresset för att bli både ägg- och spermiedonator har varit mycket stort och för att kunna ta hand om alla våra donatorer på våra 7 kliniker i Sverige inledde vi tidigt ett samarbete med BokaMera som genom sin tjänst har hjälpt oss att förse våra donatorer med ett enkelt sätt att nå oss och själva boka in donationstillfällen när det passar dem. Ju fler donatorer vi kan ta emot, desto fler barnlängtande patienter kan vi hjälpa och BokaMera bidrar till att göra denna process mer effektiv både för oss och för donatorerna. 

Vill du hjälpa någon att få sitt efterlängtade barn och bli donator kan du läsa mer på www.livioeggbank.se eller www.liviospermbank.se. Det går också bra att ringa till oss på telefon 076-941 74 00.

Boka tid hos Livio med BokaMera bokningstjänst
Anslut dig till BokaMera - vi hjälper dig att komma igång!